Hvem er jeg

KENN THOMSEN

Direktør, Coach og personlig rådgiver for virksomheder og private i KVT Consulting.


Hvem er jeg?


Jeg har mere end 30 års erfaring med topledelse I den kommunale verden. De seneste 22 år som direktionsmedlem, hvor jeg har haft direktionsansvar for den løbende drift, udvikling og omstillinger af flere store velfærdområder.


Jeg var i 6 år Kommunaldirektør (CEO) i Svinninge Kommune, hvor mit hovedansvar var at sikre en robust økonomistyring, og opbygge en organisation rustet til fremtiden. Der blev opbygget en solid økonomi og organisationen høstede stor anerkendelse for servicen og resultaterne.


Jeg har i 10 år været koncerndirektør i Holbæk Kommune, med direktionsansvaret for alle de store velfærdsområder. Jeg var ansvarlig for drift, styring, udvikling og omstillinger af indsatserne i den store kommunale organisation med en omsætning på 4 mia. kr. årligt.

Jeg har stået i spidsen for store fusioner, forandringsprocesser og effektiviseringer.

Jeg har haft ansvaret for serviceringen og samarbejdet med den politiske ledelse. Det tætte samspil med Borgmester, Byråd og diverse politiske udvalg har givet mig et godt kendskab og stor indsigt i samarbejde med politiske organer.

Jeg har desuden haft ansvaret for mange forhandlinger i mange forskellige situationer, både med arbejdsmarkedets parter, med kommunale organisationer og centrale myndigheder.


Min drivkraft har altid været, at skabe mest mulig værdi ud af de ressourcer, der er til rådighed. Bedst mulig service for borgerne, et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og en god og effektiv administration til gavn for alle.

Min passion er at få det bedste ud af det enkelte menneske. Det er fantastisk at se hvordan ledere og medarbejdere vokser, når de får ansvar og indflydelse, og hvordan tilfredsheden vokser hos brugere og borgere når de involveres i de processer der foregår. Det er min erfaring, at der altid kan forbedres, og at der er uudnyttede muligheder i alle organisationer. Det er relativt nemt at identificere og få sat de faglige kompetencer i spil, mens det er langt sværere at identificere og bringe de menneskelige og personlige kompetencer i spil.