CV

Kenn Vagn Thomsen


Født: 18.08.1955

Bor: Skovhusvej 9, 4300 Holbæk

Tlf: +45 61 280 285

E-mail: kennvagnthomsen@gmail.com


Direktør, Coach og personlig rådgiver for virksomheder og private i KVT Consulting.
Mine kompetencer fra det professionelle arbejde


Sparring og Coaching: Jeg har mange års erfaring med Coaching og sparring af topledere, mellemledere og medarbejdere. Jeg har gennem mange år haft direktionsansvar, ledelsesansvar for chefer og institutionsledere, og har gennem årene haft sparring og samtaler med mange forskellige ledere. Jeg har med coaching i mange tilfælde fået det ypperste frem i lederen, og set pågældende efterfølgende lykkes langt bedre i sin ledelsesopgave.


Organisation: Jeg har stor faglig og erfaringsmæssig indsigt i opbygningen af såvel større som mindre organisatoriske enheder, med alt hvad dertil hører. Jeg har startet helt nye organisationer op fra bunden, og jeg har overtaget enheder, som skulle omstilles markant med store organisatoriske ændringer.


Ledelse: Jeg har en solid ledelseserfaring og uddannelse på højt fagligt niveau indenfor alle ledelsesdiscipliner.


Resultatorientering og fokus på kerneopgaverne: Jeg har altid været optaget af at skabe resultater og forbedringer af performance. Jeg har arbejdet med målstyring, effektiviseringsstrategier og har succesfulde erfaringer med at arbejde med koncentreret fokus på kerneopgaven i organisationen.


Velfærdsteknologi og digitalisering: Jeg har erfaring med at begge dele kan bidrage til effektiviseringspotentialet, men det kan mere end det! Velfærdsteknologi bidrager udover effektivisering til bedre arbejdsmiljø og bedre service, og dermed i sidste ende en bedre bundlinje. Teknologien og digitaliseringen skaber også helt nye muligheder – og det der før var umuligt kan pludselig blive muligt.


Innovation og forandringsledelse. Det nye buzzword er disruption, men der har altid været brug for den innovative kraft i organisationer, hvis de skal overleve på længere sigt. Det er min erfaring at det kræver et skarpt syn på både innovationskraften og på evnen til at praktisere forandringsledelse for at gennemføre grundliggende omstillinger.


Strategisk planlægning og implementering: Alle organisationer har en risiko for at fokusere for meget på “her og nu” og for lidt på fremtiden. Det er helt nødvendigt at sikre en ordentlig strategisk planlægning, som hånd i hånd med den sikre daglige drift, kan bringe virksomheden sikkert ind i fremtiden. Men der skal sikres fokus på, at de nødvendige forandringer ikke kun planlægges gennem grundige strategiske analyser og planlægning. Der skal være skarpt fokus på implementeringen for at sikre at forandringerne gennemføres.


OPP: Jeg har i mange år været engageret i Offentlig – Privat samarbejde. Både direkte gennem samarbejde mellem kommunen og private aktører, men også gennem netværk og samarbejde med bl.a. Dansk Erhverv og D.A. Jeg har haft ansvaret for etableringen af flere Offentlige-Private-Partnerskaber i Holbæk Kommune.


Socialt entreprenørskab: Jeg har altid være særligt optaget af socialt entreprenørskab. Det er min oplevelse at social entreprenørskab ofte har en drivkraft som giver ekstra energi og værdi i arbejdet. Mine erfaringer viser, at der ofte bringes andre og nye ressourcer i spil og opstår helt nye muligheder og løsninger.


Iværksætteri: Jeg har gennem nogle år bidraget med rådgivning til nye iværksættere. I 2015 og 2016 var jeg med til at arrangere et større arrangement i Global Entrepreneurship Week i Holbæk. Det er en stor glæde at kunne støtte nye iværksættere og medvirke til vækst og udvikling.


Netværk: Jeg har gennem årene, oplevet hvor vigtigt det er at dyrke de rigtige netværk, på de forskellige områder man agerer. Jeg har haft og har et stort netværk indenfor den kommunale verden. Jeg har siddet i diverse styregrupper på tværs af kommunerne, i faglige koordineringsgrupper under KL, i samarbejdsorganer med Socialstyrelsen og ministerierne. Jeg har haft mange opgaver på tværs i kommunerne i Region Sjælland.

Jeg sidder stadig i forskellige erhvervsnetværk i Holbæk. Jeg er overbevist om, at netværk giver kendskab til hinanden, og kendskab skaber tryghed når der så skal samarbejdes.


Arbejdserfaring

Uddannelse

2017 – Nu: Ejer, Chefkonsulent og rådgiver for offentlige og

private virksomheder i K.V.T. consulting.


2007 – 2016: Koncerndirektør , Holbæk Kommune

Januar 2007, blev kommunalreformen en realitet. Jeg var som kommunaldirektør fra en af kommunerne i sammenlægningen med i den administrative styregruppe, og blev efterfølgende valgt som en af direktørerne til direktionen i den nye Holbæk Kommune.

Jeg har haft direktøransvaret for alle de kommunale områder, og var de seneste år direktøransvarlig for alle velfærdsområderne.


2001 – 2006: Kommunaldirektør i Svinninge Kommune

Jeg var i 6 år øverste administrative leder i Svinninge Kommune, og var i spidsen for flere store omstillinger. Der blev opbygget en solid økonomi og organisationen høstede stor anerkendelse for servicen og resultaterne.


1995 – 2001: Forvaltningschef for Social-, Skole-, og Kulturområdet.

Jeg var i starten ansvarlig for sammenlægning af 2 forvaltninger til 1. Efter en succesfuld sammenlægning blev der opbygget en mere resultatorienteret organisation, med bl.a. succesfyldte omlægninger på social- , beskæftigelses- og ældreområdet.


1987 – 1995: Leder af beskæftigelsesområderne i først Trundholm kommune og fra 1991 i

Svinninge kommune. I Svinninge kommune var jeg ansvarlig for opbygningen af Svinninge Jobcenter og grundlagde en produktionsskole (nu NV Pro Campus).

Risikostyring i virksomheder (konference)


Toplederforløb I Innovation:

DTU Executive School of Business


Innovation Leadership Challenge:

University of California, Berkeley, Haas School of Business


Master of Public Administration:

Copenhagen Business School


Cand. Mag. in History & Social Sciences: Roskilde University Center


Pædagogikum:

Direktoratet for Gymnasier & HF


Diverse kurser og lederforløb:

KL – COK – m.v.


Psykologi: Dansk Idrætsforbund


Instruktør & Dommer: Dansk Håndboldforbund